Centrum "Comprendre et Parler" vzw

Bienvenue sur le site du Centre Comprendre et Parler.

Notre site internet est en complète réfection.

Revenez bientôt pour le découvrir !

------------------------------------------------------------

Welkom op de website van Comprendre et Parler.

Onze website is momenteel onbeschikbaar.

Er wordt vernieuwd om u zo snel mogelijk opnieuw te verwelkomen.

------------------------------------------------------------

Welcom on our Comprendre et Parler website.

Our website is currently unvailable and is under reconstruction.

It will be coming soon to welcome you again.

 

Flash Info!

Covid 19 info en LPC à destination des enfants sourds

Communication du 20 mars 2020

Cliquez ici pour le voir en grand


Film des 50 ans du Centre

Cliquez ici pour le voir en grand


Langue en mouvements ® 2020

En savoir plus ...


En vacances à la ferme

Avec le soutien de la CERA


Le Centre, Coup de Coeur du Fonds Venture Philanthropy


 

COCOM - GGC

cocom-logo2x.png - 6,87 kB

Commission Communautaire Commune

Gemeenschappelijke GemeenschapsCommissie

"Comprendre et Parler" is gesubsidieerd door de GGC

"Comprendre et Parler" est subventionné par la COCOM

"Comprendre et Parler" receive funds from the COCOM-GGC


FCRA

Logo du FCRA

Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire a.s.b.l.

Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie v.z.w.

"Comprendre et Parler" asbl est membre de la Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire

"Comprendre et Parler" is a member of the Federation of Ambulatory Rehabilitation Centers

"Comprendre et Parter" vzw is lid van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie


Onze Kenmerkende Specificiteiten

De specificiteiten die ons Centre Comprendre et Parler kenmerken zijn:

 

DE BETROKKENHEID VAN DE OUDERS
Voor ons is dit een essentieel aspect van het CCP. Onderzoek uitgevoerd binnen onze populatie kinderen toont duidelijk aan dat de taalontwikkeling en taalvaardigheid sneller en uitgebreide evolueert bij kinderen met actief aan het leerproces participerende ouders.

 

INTEGRATIE IN HET GEWOON ONDERWIJS
Sinds de oprichting, streeft het Centre naar het creëren van de noodzakelijk condities om een slechthorend kind te integreren in het Gewoon Onderwijs en om zo het kind zo goed mogelijk voor te bereiden op een sociale integratie in onze maatschappij .

 

TOLKEN TIJDENS DE LESSEN


GESPECIALISEERD STUDIEORIENTATIE


GESPECIALISEERD OPVOLGING EN BEGELEIDING VAN PATIENTEN MET COCHLEAIR IMPLANTEN


GESPECIALISEERD DIENST VOOR DE BELEIDING VAN HORENDE KINDEREN VAN DOVE OUDERS


FUNCTIONELE READAPTATIE VAN EVENWICHTSPROBLEMEN


CONSTANTE BIJSCHOLING VAN ONS PERSONEEL


SAMENWERKING MET UNIVERSITEITEN


ORGANISEREN VAN LESSEN FRANSE GEBAREN TAAL EN LPC


PEDAGOGISCHE BEGELEIDING