Centrum "Comprendre et Parler" vzw

Bienvenue sur le site du Centre Comprendre et Parler.

Notre site internet est en complète réfection.

Revenez bientôt pour le découvrir !

------------------------------------------------------------

Welkom op de website van Comprendre et Parler.

Onze website is momenteel onbeschikbaar.

Er wordt vernieuwd om u zo snel mogelijk opnieuw te verwelkomen.

------------------------------------------------------------

Welcom on our Comprendre et Parler website.

Our website is currently unvailable and is under reconstruction.

It will be coming soon to welcome you again.

 

Flash Info!

Covid 19 info en LPC à destination des enfants sourds

Communication du 20 mars 2020

Cliquez ici pour le voir en grand


Film des 50 ans du Centre

Cliquez ici pour le voir en grand


Langue en mouvements ® 2020

En savoir plus ...


En vacances à la ferme

Avec le soutien de la CERA


Le Centre, Coup de Coeur du Fonds Venture Philanthropy


 

COCOM - GGC

cocom-logo2x.png - 6,87 kB

Commission Communautaire Commune

Gemeenschappelijke GemeenschapsCommissie

"Comprendre et Parler" is gesubsidieerd door de GGC

"Comprendre et Parler" est subventionné par la COCOM

"Comprendre et Parler" receive funds from the COCOM-GGC


FCRA

Logo du FCRA

Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire a.s.b.l.

Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie v.z.w.

"Comprendre et Parler" asbl est membre de la Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire

"Comprendre et Parler" is a member of the Federation of Ambulatory Rehabilitation Centers

"Comprendre et Parter" vzw is lid van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie


Vroegtijdige ontwikkeling

 

Kinderen tussen 0 en 3 jaar met een middelmatig, zwaar of heel zwaar gehoorverlies eventueel geassocieerd met bijkomende handicaps

Dit programma 'vroegtijdige ontwikkeling' ook wel 'Home training' genoemd richt zich tot kinderen van 0 tot3 jaar met een middelmatig, zwaar of heel zwaar gehoorverlies eventueel geassocieerd met bijkomende handicaps. Het programma (A1) richt zich op de ontwikkeling van de communicatie en de taal van het kind door maximaal zijn gehoorrestencapaciteiten en visuele gewaarwording van spraak en manuele gebaren te stimuleren. Zijn objectief is eveneens de ouders op psychologisch vlak te begeleiden, hun de middelen van gesproken of visuele communicatie aan te leren en hun autonoom en bekwaam te maken om de taal van hun kind te ontwikkelen.

 

Horende kinderen die leven in een omgeving die uitsluitend bestaat uit personen met een zwaar of erg zwaar gehoorverlies die onder mekaar communiceren in gebarentaal

Wat horende kinderen betreft die in een omgeving leven die uitsluitend bestaat uit personen met een zwaar of erg zwaar gehoorverlies die onderling communiceren in gebarentaal, richt het programma (A2) zich op het stimuleren van het normaal gehoor en tot het creëren van de noodzakelijke omstandigheden rondom het kind zodat het zijn spraak en taal kan ontwikkelen. Zijn objectief bestaat er eveneens uit de ouders te helpen met de communicatie van hun kind en hun een bepaald gedragspatroon aan te leren om zo de ontwikkeling van de taal van hun kind te bevorderen.