Centrum "Comprendre et Parler" vzw

Bienvenue sur le site du Centre Comprendre et Parler.

Notre site internet est en complète réfection.

Revenez bientôt pour le découvrir !

------------------------------------------------------------

Welkom op de website van Comprendre et Parler.

Onze website is momenteel onbeschikbaar.

Er wordt vernieuwd om u zo snel mogelijk opnieuw te verwelkomen.

------------------------------------------------------------

Welcom on our Comprendre et Parler website.

Our website is currently unvailable and is under reconstruction.

It will be coming soon to welcome you again.

 

Flash Info!

Covid 19 info en LPC à destination des enfants sourds

Communication du 20 mars 2020

Cliquez ici pour le voir en grand


Film des 50 ans du Centre

Cliquez ici pour le voir en grand


Langue en mouvements ® 2020

En savoir plus ...


En vacances à la ferme

Avec le soutien de la CERA


Le Centre, Coup de Coeur du Fonds Venture Philanthropy


 

COCOM - GGC

cocom-logo2x.png - 6,87 kB

Commission Communautaire Commune

Gemeenschappelijke GemeenschapsCommissie

"Comprendre et Parler" is gesubsidieerd door de GGC

"Comprendre et Parler" est subventionné par la COCOM

"Comprendre et Parler" receive funds from the COCOM-GGC


FCRA

Logo du FCRA

Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire a.s.b.l.

Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie v.z.w.

"Comprendre et Parler" asbl est membre de la Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire

"Comprendre et Parler" is a member of the Federation of Ambulatory Rehabilitation Centers

"Comprendre et Parter" vzw is lid van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie


Pedagogische begeleidingsdienst

 

De Dienst pedagogische begeleiding biedt hulp aan dove studenten die ingeschreven zijn in hogere studie (universitaire of niet-universitair) onder de vorm van projectcoördinatie, pédagogische begeleiding, het nemen van nota's en tolken tijdens de lessen. De begeleiding binnen dit kader is afhankelijk van voorafgaand akkoord van het project van de studente door subsidiërende machten (PHARA, AWIPH...)


(meer info : zie rubrique ...Specificiteiten/pedagogische begeleiding)

Onze programma's en diensten

Centrum "Comprendre et Parler" biedt, dankzij een competent multidisciplinaire team, een hele waaier van programma's en diensten aan in verscheidene aktiviteitsdomeinen.
Deze diensten zijn aangepast aan de leeftijd en de aktiviteiten van het slechthorend kind of – persoon, en dit steeds volgens een gepersonalisserd begeleidingsproject.

De participatie aan dit project van de ouders wordt sterk aangemoedigd aangezien zij de gepriviligeerde partners zijn in de ontwikkeling van communicatie en taalvaardigheid.

Zodra het voor het kind mogelijk is, wordt een integratie in het Gewoon Onderwijs met professionele ondersteuning van ons bewerkstelligd.

Onze deskundige mogelijkheden en aktiepunten :

 • gehoorscreening, oa in de neonatologie, diagnosestelling en oppuntstelling
 • Aanpassing hoorapparaten bij kinderen en volwassenen met gehoorproblemen
 • Cochleair implanten
 • multifunctionele readaptatie van gehoorpathologie
 • begeleiding van zeer jonge dove kinderen in hun thuisomgeving
 • begeleiden van de integratie in het Gewoon Onderwijs (Kleuterklas, Basis-, Secundair- en Hoger onderwijs)
 • begeleiding van de kinderen die het Type 7 Onderwijs volgen in 'Ecole Intégrée' op onze campus (Kleuterklas, Basis- en Secundair onderwijs)
 • gespecialiseerde logopedie
 • cursussen voor familieleden van doven (gebarentaal, communicatie technieken)
 • begeleiding ouders en omgeving
 • evenwichtsstoornissen
 • Extrascolaire activiteiten en begeleide kampen
 • tolken
 • onderwijs oriëntatie
 • pedagogische- , sociale- en psychologische begeleiding
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • vorming professionals
 • Vormingen in het domein van slechthorendheid
 • nauwe samenwerking met ziekenhuizen, creches, scholen (gewoon- en bijzonder onderwijs)