Centrum "Comprendre et Parler" vzw

Flash Info!

Formation à la langue en mouvements® à Libramont avec l'UPLF aux dates suivantes : les jeudi 23, vendredi 24 août et vendredi 28 septembre 2018.

En savoir plus ...


Logo Onici

Aan beide oren doof, en toch maar één implantaat terugbetaald

Naar aanleiding van de Internationale CI-dag verscheen op de website van Het Belang van Limburg op vrijdag 23 februari 2018 een artikel met als titel "Aan beide oren doof, en ik krijg maar één CI terugbetaald".

Hetzelfde artikel werd gepubliceerd in de weekendkrant van 23-24 februari 2018.

Je kan het volledige artikel hier downloaden


Film des 50 ans du Centre

Cliquez ici pour le voir en grand


COCOM - GGC

cocom-logo2x.png - 6,87 kB

Commission Communautaire Commune

Gemeenschappelijke GemeenschapsCommissie

"Comprendre et Parler" is gesubsidieerd door de GGC

"Comprendre et Parler" est subventionné par la COCOM

"Comprendre et Parler" receive funds from the COCOM-GGC


FCRA

Logo du FCRA

Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire a.s.b.l.

Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie v.z.w.

"Comprendre et Parler" asbl est membre de la Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire

"Comprendre et Parler" is a member of the Federation of Ambulatory Rehabilitation Centers

"Comprendre et Parter" vzw is lid van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie


TEFF

The Extraordinary Film Festival

TEFF-200.gif
Le Centre a participé en 2017

Oriëntatiecentrum

 

Gespecialiseerd oriëntatiecentrum

 

Voor wie ? Deze dienst richt zich tot een publiek bestaande uit dove-of slechthorende kinderen, jongeren of volwassenen,

Waarom ? Voor het maken van een studiekeuze, hogere studies (universitaire of niet) een beroepsopleiding

Hoe ? Afhangend van de vraag zullen verschillende types van gesprekken worden voorgesteld : een historiek intakegesprek op sociaal-, onderwijs-, beroepsniveau. ; een psychologisch onderhoud, testen, een afspraak met een NKO

Deze onderhouden hebben de bedoeling om, samen met de persoon in kwestie, een projet uit te stippelen dat rekening houdt met zijn motivaties en interesses, maar eveneens met zijn mogelijkheden, zijn moeilijkheden en zijn noden.

(meer informatie, zie rubriek Onze specialiteiten/Gespecialiseerde oriëntatie)