Centrum "Comprendre et Parler" vzw

Flash Info!

Formation à la langue en mouvements® à Libramont avec l'UPLF aux dates suivantes : les jeudi 23, vendredi 24 août et vendredi 28 septembre 2018.

En savoir plus ...


Logo Onici

Aan beide oren doof, en toch maar één implantaat terugbetaald

Naar aanleiding van de Internationale CI-dag verscheen op de website van Het Belang van Limburg op vrijdag 23 februari 2018 een artikel met als titel "Aan beide oren doof, en ik krijg maar één CI terugbetaald".

Hetzelfde artikel werd gepubliceerd in de weekendkrant van 23-24 februari 2018.

Je kan het volledige artikel hier downloaden


Film des 50 ans du Centre

Cliquez ici pour le voir en grand


COCOM - GGC

cocom-logo2x.png - 6,87 kB

Commission Communautaire Commune

Gemeenschappelijke GemeenschapsCommissie

"Comprendre et Parler" is gesubsidieerd door de GGC

"Comprendre et Parler" est subventionné par la COCOM

"Comprendre et Parler" receive funds from the COCOM-GGC


FCRA

Logo du FCRA

Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire a.s.b.l.

Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie v.z.w.

"Comprendre et Parler" asbl est membre de la Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire

"Comprendre et Parler" is a member of the Federation of Ambulatory Rehabilitation Centers

"Comprendre et Parter" vzw is lid van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie


TEFF

The Extraordinary Film Festival

TEFF-200.gif
Le Centre a participé en 2017

Gespecialiseerd basisonderwijs

 

Gecoördineerde samenwerking met het onderwijs van 'l'Ecole Intégrée' (gespecialiseerd onderwijs type 7 met gedeeltelijke integratie door nauwe samenwerking met scholen uit het gewone onderwijs)

 

Dit programma 'Gespecialiseerd kleuteronderwijs' ziet erop toe een gespecialiseerd onderwijs te verzekeren aan kleuters (B1) met een gehoorverlies waarvan de communicatie en de ontwikkeling van de taal nog niet voldoende zijn om hen in staat te stellen de aangeboden integratie in het gewone onderwijs te volgen.

  • Door nauwe samenwerking van het'l'Ecole Intégrée' met een school uit het gewone onderwijs voor horenden (niveau kleuter- en basisonderwijs B en B2)
  • Door samenwerking met verschillende scholen uit het gewone onderwijs voor horenden (secundaire niveau B3)

Zijn doel bestaat eruit hun communicatiemogelijkheden te ontwikkelen en te verbeteren zowel op het vlak van het begrijpen van de gesproken taal als op het vlak ze te kunnen spreken, waarbij steeds voor diegene waarbij de orale communicatie zwakker zijn, gebruik gemaakt wordt van visuele communicatiemiddelen die voor hen noodzakelijk zijn zoals bijvoorbeeld gebaren.

Het programma streeft ernaar om de orale- en visuele communicatiemodaliteiten tussen de ouders en hun kinderen te verbeteren.