Centrum "Comprendre et Parler" vzw

Flash Info!

Formation à la langue en mouvements® à Libramont avec l'UPLF aux dates suivantes : les jeudi 23, vendredi 24 août et vendredi 28 septembre 2018.

En savoir plus ...


Logo Onici

Aan beide oren doof, en toch maar één implantaat terugbetaald

Naar aanleiding van de Internationale CI-dag verscheen op de website van Het Belang van Limburg op vrijdag 23 februari 2018 een artikel met als titel "Aan beide oren doof, en ik krijg maar één CI terugbetaald".

Hetzelfde artikel werd gepubliceerd in de weekendkrant van 23-24 februari 2018.

Je kan het volledige artikel hier downloaden


Film des 50 ans du Centre

Cliquez ici pour le voir en grand


COCOM - GGC

cocom-logo2x.png - 6,87 kB

Commission Communautaire Commune

Gemeenschappelijke GemeenschapsCommissie

"Comprendre et Parler" is gesubsidieerd door de GGC

"Comprendre et Parler" est subventionné par la COCOM

"Comprendre et Parler" receive funds from the COCOM-GGC


FCRA

Logo du FCRA

Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire a.s.b.l.

Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie v.z.w.

"Comprendre et Parler" asbl est membre de la Fédération des Centres de Réadaptation Ambulatoire

"Comprendre et Parler" is a member of the Federation of Ambulatory Rehabilitation Centers

"Comprendre et Parter" vzw is lid van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie


TEFF

The Extraordinary Film Festival

TEFF-200.gif
Le Centre a participé en 2017

Pedagogische begeleidingsdienst

 

De Dienst pedagogische begeleiding biedt hulp aan dove studenten die ingeschreven zijn in hogere studie (universitaire of niet-universitair) onder de vorm van projectcoördinatie, pédagogische begeleiding, het nemen van nota's en tolken tijdens de lessen. De begeleiding binnen dit kader is afhankelijk van voorafgaand akkoord van het project van de studente door subsidiërende machten (PHARA, AWIPH...)


(meer info : zie rubrique ...Specificiteiten/pedagogische begeleiding)

Onze programma's en diensten

Centrum "Comprendre et Parler" biedt, dankzij een competent multidisciplinaire team, een hele waaier van programma's en diensten aan in verscheidene aktiviteitsdomeinen.
Deze diensten zijn aangepast aan de leeftijd en de aktiviteiten van het slechthorend kind of – persoon, en dit steeds volgens een gepersonalisserd begeleidingsproject.

De participatie aan dit project van de ouders wordt sterk aangemoedigd aangezien zij de gepriviligeerde partners zijn in de ontwikkeling van communicatie en taalvaardigheid.

Zodra het voor het kind mogelijk is, wordt een integratie in het Gewoon Onderwijs met professionele ondersteuning van ons bewerkstelligd.

Onze deskundige mogelijkheden en aktiepunten :

 • gehoorscreening, oa in de neonatologie, diagnosestelling en oppuntstelling
 • Aanpassing hoorapparaten bij kinderen en volwassenen met gehoorproblemen
 • Cochleair implanten
 • multifunctionele readaptatie van gehoorpathologie
 • begeleiding van zeer jonge dove kinderen in hun thuisomgeving
 • begeleiden van de integratie in het Gewoon Onderwijs (Kleuterklas, Basis-, Secundair- en Hoger onderwijs)
 • begeleiding van de kinderen die het Type 7 Onderwijs volgen in 'Ecole Intégrée' op onze campus (Kleuterklas, Basis- en Secundair onderwijs)
 • gespecialiseerde logopedie
 • cursussen voor familieleden van doven (gebarentaal, communicatie technieken)
 • begeleiding ouders en omgeving
 • evenwichtsstoornissen
 • Extrascolaire activiteiten en begeleide kampen
 • tolken
 • onderwijs oriëntatie
 • pedagogische- , sociale- en psychologische begeleiding
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • vorming professionals
 • Vormingen in het domein van slechthorendheid
 • nauwe samenwerking met ziekenhuizen, creches, scholen (gewoon- en bijzonder onderwijs)