Onze programma's en diensten

Centrum "Comprendre et Parler" biedt, dankzij een competent multidisciplinaire team, een hele waaier van programma's en diensten aan in verscheidene aktiviteitsdomeinen.
Deze diensten zijn aangepast aan de leeftijd en de aktiviteiten van het slechthorend kind of – persoon, en dit steeds volgens een gepersonalisserd begeleidingsproject.

De participatie aan dit project van de ouders wordt sterk aangemoedigd aangezien zij de gepriviligeerde partners zijn in de ontwikkeling van communicatie en taalvaardigheid.

Zodra het voor het kind mogelijk is, wordt een integratie in het Gewoon Onderwijs met professionele ondersteuning van ons bewerkstelligd.

Onze deskundige mogelijkheden en aktiepunten :

 • gehoorscreening, oa in de neonatologie, diagnosestelling en oppuntstelling
 • Aanpassing hoorapparaten bij kinderen en volwassenen met gehoorproblemen
 • Cochleair implanten
 • multifunctionele readaptatie van gehoorpathologie
 • begeleiding van zeer jonge dove kinderen in hun thuisomgeving
 • begeleiden van de integratie in het Gewoon Onderwijs (Kleuterklas, Basis-, Secundair- en Hoger onderwijs)
 • begeleiding van de kinderen die het Type 7 Onderwijs volgen in 'Ecole Intégrée' op onze campus (Kleuterklas, Basis- en Secundair onderwijs)
 • gespecialiseerde logopedie
 • cursussen voor familieleden van doven (gebarentaal, communicatie technieken)
 • begeleiding ouders en omgeving
 • evenwichtsstoornissen
 • Extrascolaire activiteiten en begeleide kampen
 • tolken
 • onderwijs oriëntatie
 • pedagogische- , sociale- en psychologische begeleiding
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • vorming professionals
 • Vormingen in het domein van slechthorendheid
 • nauwe samenwerking met ziekenhuizen, creches, scholen (gewoon- en bijzonder onderwijs)